shape shape shape shape

Anaokulumuz

Aynı bahçede ilkokulumuzdan ayrı bir binada bulunan anaokulumuzda 4-6 yaş arasındaki çocuklarımıza Reggio Emilia yaklaşımı ve orman pedagojisi ışığı altında eğitim vermekteyiz.

Programımız öğrenci merkezlidir. Reggio Emilia ilhamlı bakış açımız ile çocukların ilgi ve meraklarından yola çıkılan aktif bir müfredatımız vardır. Her çocuğun öğrenme haritası farklı olduğundan konularımızı, projelerimizi, atölyelerimizi çoklu zeka eğitim kuramı çerçevesi içinde hazırlayıp çocuklarla birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda bir rehber niteliğindedir. Çocukta merak ve araştırma, proje geliştirme, girişkenlik, liderlik ve takım oyunu kurma, sorumluluk alma, başladığı işi bitirme, sağlıklı iletişim konularında destek olmaktadır.

about